Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A,
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97, e-mail: arrares@ares.suwalki.pl
NIP: 844-000-57-67, REGON 005411883, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000051749, Kapitał zakładowy 1.357.000 PLN,